Wat doet de Raad van Kerken Naaldwijk

De Raad van Kerken Naaldwijk organiseert in 2018 onder andere onderstaande activiteiten

naar menu

Activiteit Datum Tijdstip en plaats Overige informatie
Samen Eten
Syrische maaltijd in samenwerking
met Vluchtelingenwerk
19 januari 18.00-21.00
Atrium Ontmoetingskerk
Deelname 10/pp opgeven via jvanrossem@vluchtelingenwerk of 0629040029
Oecumenische viering 21-01 aanvang 10.00 uur
in Adrianuskerk
voorgangers:
Pastoor J. Steenvoorden
ds. E.Kok
ds. N.Smit
Katholieken en Protestanten in gesprek 25-01 aanvang 20.00 uur
Oude Kerk
Thema:christelijk geloof in andere culturen
Oecumenische
aswoensdagviering
14-02 aanvang 19.30
Voorgangers:
Pastoor J. Steenvoorden
ds. E.Kok
3 vastenmaaltijden
hoofdthema:
Onvoorwaardelijke liefde

08-03
15-03
22-03
aanvang 18.00
Hofstede-A.K.
Herberg-O.K.
Ontmoetingskerk
Subthema's :
Zorg voor kwetsbare mensen
Sterk zijn
Nieuw leven
Dodenherdenking
Oecumenische viering en kranslegging in samenwerking
met het Oranje Comité
4 mei aanvang 19.00
Aansluitend kranslegging bij het monument,
aanvang 20.00
samenkomst in de Oude Kerk
Openlucht Pinksterviering 20-05 aanvang 10.00 uur
Wilhelminaplein te Naaldwijk
voorgangers:
Diaken R.Dits
ds. M. de Vries
ds. N.Smit
Oecumenische wandeling do 21 juni aanvang 19.00 uur
Start locatie Oude Kerk op Wilhelminaplein
Wandeling langs 3 Naaldwijkse Kerken