Raad van Kerken Naaldwijk

De Raad van Kerken in Naaldwijk heeft tot doel de samenwerking en eenheid van de kerken in getuigenis en dienst gestalte te geven. Zij tracht dit doel te bereiken door het initiatief te nemen tot- en het bevorderen van al datgene wat de kerken samen kunnen doen.
Pinksterviering Naaldwijk

Waarom is er een Raad van de Kerken

De Raad van Kerken in Naaldwijk heeft tot doel de samenwerking en eenheid van de kerken in getuigenis en dienst gestalte te geven. Zij tracht dit doel te bereiken door het initiatief te nemen tot- en het bevorderen van al datgene wat de kerken samen kunnen doen. Een aantal jaren werkte in Naaldwijk het Interkerkelijk Overleg (IKO) actief aan de oecumene. Het was de grote wens van het IKO om aan dit werk meer structuur te geven binnen een RAAD VAN KERKEN.

Dankzij de inzet van het IKO, werd op 10 januari 1990 met een liturgische dienst in de Ned. Herv. kerk aan het Wilhelminaplein, de oprichting van de Raad van Kerken Naaldwijk gevierd.

In de overweging die tijdens het Avondgebed bij de start van de Raad van Kerken Naaldwijk door ds. Cort van der Linden werd gehouden klonken o.a. de woorden:
….. en we lazen 1 Korinthe 12
Oke, wij zitten hier niet als Korinthiërs maar als Naaldwijkers, op een ander punt van de kerkgeschiedenis. Maar wat horen wij als wij deze woorden beluisteren en ze leggen naast onze situatie?
Wat mij het eerste opviel was vers 3: Niemand kan zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest.
Dat zeg je niet van jezelf, dat maakt Hij los. Dat is het herkenningsteken van de Geest: mensen doen zeggen: Jezus is Heer.
Dat verbindt. Dat maakt tot Lichaam van Christus, als je gaat zeggen: Hij is Heer. Dat is van de Geest.
Dat geldt denk ik nog. Ook als wij niet meer binnen één kerk leven, zoals in Korinthe.
Wij kennen verschillende Christelijke Kerken in één plaats.
Maar waar mensen zeggen: Jezus is Heer, daar blaast de Geest.
Daar hoor je bij die Heer en via Hem ook bij elkaar….”.

Bij akte van 24 december 1990 heeft de Raad van Kerken Naaldwijk rechtspersoonlijkheid verkregen.

Activiteiten 2024

De Raad van Kerken Naaldwijk organiseert onderstaande activiteiten.

Zaterdag 4 mei

Aanvang 19.00 uur
Herdenkingsdienst in Oude Kerk en aansluitend kranslegging bij monument
Thema: Dodenherdenking

Werkgroep Gemeente Westland en R.v.K. Naaldwijk

 

Zondag 19 mei

Aanvang 10.30 uur
Openlucht Pinksterviering op het
Wilhelminaplein
Thema: Eenheid in VERSCHEIDENHEID

Werkgroep R.v.K. Naaldwijk Openlucht Pinksterviering 
Voorgangers: pastoraal werkster Maria Vijverberg
ds Magda Hazeleger
ds Neeltje Reijnders

Collecte: Vluchtelingenwerk Nederland

Zondag 10 november

Aanvang 19.00 uur
Oecumensche Sint Maarten Vesper in Adrianuskerk
Thema: Sint Maarten

Werkgroep R.v.K. Naaldwijk Sint Maarten
Voorgangers: Pastoor Jaap van Steenvoorden
ds Neeltje Reijnders

Collecte

Samenstelling bestuur RvK Naaldwijk

In het bestuur van de Raad van Kerken Naaldwijk zijn namens de deelnemende kerken afgevaardigd

Voorzitter

Dick van der Laan
Bericht versturen

Adrianusparochie

Penningmeester

Joke Weerdenburg
Bericht versturen

Oude Kerk

Secretaris

Marianne Leechburch Auwers
Bericht versturen

Protestantse gemeente Naaldwijk

Lid

Sjouke van Geest
Bericht versturen

Protestantse gemeente Naaldwijk

Lid

Marianne Klumpers
Bericht versturen

Adrianusparochie

Lid

Dieneke van Hoeven
Bericht versturen

Oude Kerk

Contactpersoon O.P.

Neeltje Reijnders
Bericht versturen

Oude Kerk

Contact

Bericht versturen

Contactgegevens

Postadres

Raad van Kerken Naaldwijk
Molenstraat 31
2671 EW Naaldwijk