Raad van Kerken Naaldwijk

De Raad van Kerken in Naaldwijk heeft tot doel de samenwerking en eenheid van de kerken in getuigenis en dienst gestalte te geven. Zij tracht dit doel te bereiken door het initiatief te nemen tot- en het bevorderen van al datgene wat de kerken samen kunnen doen.
Pinksterviering Naaldwijk

Waarom is er een Raad van de Kerken

De Raad van Kerken in Naaldwijk heeft tot doel de samenwerking en eenheid van de kerken in getuigenis en dienst gestalte te geven. Zij tracht dit doel te bereiken door het initiatief te nemen tot- en het bevorderen van al datgene wat de kerken samen kunnen doen. Een aantal jaren werkte in Naaldwijk het Interkerkelijk Overleg (IKO) actief aan de oecumene. Het was de grote wens van het IKO om aan dit werk meer structuur te geven binnen een RAAD VAN KERKEN.

Dankzij de inzet van het IKO, werd op 10 januari 1990 met een liturgische dienst in de Ned. Herv. kerk aan het Wilhelminaplein, de oprichting van de Raad van Kerken Naaldwijk gevierd.

In de overweging die tijdens het Avondgebed bij de start van de Raad van Kerken Naaldwijk door ds. Cort van der Linden werd gehouden klonken o.a. de woorden:
….. en we lazen 1 Korinthe 12
Oke, wij zitten hier niet als Korinthiërs maar als Naaldwijkers, op een ander punt van de kerkgeschiedenis. Maar wat horen wij als wij deze woorden beluisteren en ze leggen naast onze situatie?
Wat mij het eerste opviel was vers 3: Niemand kan zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest.
Dat zeg je niet van jezelf, dat maakt Hij los. Dat is het herkenningsteken van de Geest: mensen doen zeggen: Jezus is Heer.
Dat verbindt. Dat maakt tot Lichaam van Christus, als je gaat zeggen: Hij is Heer. Dat is van de Geest.
Dat geldt denk ik nog. Ook als wij niet meer binnen één kerk leven, zoals in Korinthe.
Wij kennen verschillende Christelijke Kerken in één plaats.
Maar waar mensen zeggen: Jezus is Heer, daar blaast de Geest.
Daar hoor je bij die Heer en via Hem ook bij elkaar….”.

Bij akte van 24 december 1990 heeft de Raad van Kerken Naaldwijk rechtspersoonlijkheid verkregen.

Activiteiten 2022

De Raad van Kerken Naaldwijk organiseert onderstaande activiteiten.

Zondag 16 januari

Aanvang 10.00 uur

Oecumenische viering in de Adrianuskerk I.v.m coronaregels is reserveren verplicht! Ga naar www.rkwestland.nl/naaldwijk Ga naar reserveren voor viering 16 januari 2022 OF KIJK ONLINE via www.kerkdienstgemist.nl

Thema: “Licht in de duisternis”                  Voorgangers: ds. M. de Vries en pastoor J. Steenvoorden, ds. N. Reijnders

Donderdag 20 januari

Aanvang 20:00 uur

Katholieken en Protestanten in gesprek Vervalt i.v.m. Corona

Locatie: de Hofstede - naast Adrianuskerk

Thema: “Rituelen bij bijzondere momenten” Voorgangers: ds. S. van der Hoek en diaken R. Dits

Woensdag 2 maart

Aanvang 19:30 uur

Aswoensdag viering in Adrianuskerk

Voorgangers: ds. M. de Vries en diaken R. Dits

Donderdag 17 maart

Aanvang 18:00 uur

Locatie: volgt...

Organisatie: Projectgroep Vastenmaaltijd

Donderdag 24 maart

Aanvang 18:00 uur

Locatie: volgt...

Organisatie: Projectgroep Vastenmaaltijd

Donderdag 31 maart

Aanvang 18:00 uur

Locatie: volgt...

Organisatie: Projectgroep Vastenmaaltijd

Donderdag 21 april

Aanvang 18:00 uur

Emmaüswandeling

Start in de Oude Kerk

Oganisatie: Projectgroep Emmaüswandeling

Woensdag 4 mei

Aanvang 19:00 uur

Oecumenische viering in de Oude kerk

en Kranslegging bij oorlogsmonument in Naaldwijk

Oganisatie: Oranjecomité samen met de Raad van Kerken Naaldwijk

Zondag 5 juni

Aanvang 10:30 uur

Openlucht Pinksterviering

Wilhelminaplein Naaldwijk

Voorgangers: pastoor J. Steenvoorden

Samenstelling bestuur RvK Naaldwijk

In het bestuur van de Raad van Kerken Naaldwijk zijn namens de deelnemende kerken afgevaardigd

Voorzitter

Dick van der Laan
Waterlelie 4
2671 WD Naaldwijk
06-44906504
Bericht versturen

Adrianusparochie

Penningmeester

Joke Weerdenburg
Breugomslaan 13
2675 LA Honselersdijk
0174-648569
Bericht versturen

Oude Kerk

Secretaris

Marianne Leechburch Auwers
Hoefblad 32
2671 WX Naaldwijk
0174-631176
Bericht versturen

Protestantse gemeente Naaldwijk

Lid

Piet van Leerdam
Schout 18
2671 ZR Naaldwijk
0174-630298
Bericht versturen

Protestantse gemeente Naaldwijk

Lid

Marianne Klumpers
Tilanusstraat 20
2672 BL Naaldwijk
0174-630587
Bericht versturen

Adrianusparochie

Lid

Dieneke van Hoeven
Zuideinde 31
2671 MG Naaldwijk
0174-237522
Bericht versturen

Oude Kerk

Contactpersoon O.P.

Neeltje Reijnders
Zuideinde 20 
2671MH Naaldwijk
0174-769006
Bericht versturen

Oude Kerk

Contact

Bericht versturen

Contactgegevens

Postadres

Raad van Kerken Naaldwijk
Molenstraat 31
2671 EW Naaldwijk